Yönetici Kadromuz


YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Hikmet ERKLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Özlem ERKLİ ATAŞOĞLU

PERSONEL MÜDÜRÜ

Nihan ERKLİ ÖKTEN

nerkli@erklidiyaliz.com

SORUMLU HEKİM / MESUL MÜDÜRÜ

Dr. Rahmi ÇETİNKAYA

UZMAN TABİP

Uzm. Dr. Lütfi ÖZTÜRK
( Cerrahpaşa Tıp Fak. – 1992)

lutfiozturk@erklidiyaliz.com

SORUMLU HEKİM

Dr. Hüsamettin Atik


SORUMLU HEKİM

Dr. Osman TUĞLU

HEMŞİRELER

Gamze KOÇAK
Aysun KAHRAMAN
Kenan KABAK
Hatice ÇALIŞ ERDEN
Uğur KABAK
Sezen KARAKOÇ
Mevlüt Serkan YILDIZ
Gamze KOÇAK
Fehmi Gökhan TEKÇE
Özden ÇAKIR
Ayşe ÇOLAKOĞLU
Simga TAÇ
Tuğçe ERGÜN
Tuğçe YILDIRIM

TEKNİSYEN

Zafer AKŞİT