Yönetici Kadromuz


YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Hikmet ERKLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Özlem ERKLİ ATAŞOĞLU

PERSONEL MÜDÜRÜ

Nihan ERKLİ ÖKTEN

nerkli@erklidiyaliz.com

MESUL MÜDÜRÜ

Dr. Rahmi ÇETİNKAYA

UZMAN TABİP

Uzm. Dr. Lütfi ÖZTÜRK
( Cerrahpaşa Tıp Fak. – 1992)

lutfiozturk@erklidiyaliz.com

SORUMLU HEKİM

Dr. Hüsamettin Atik


SORUMLU HEKİM

Dr. Rahmi ÇETİNKAYA

HEMŞİRELER

Gamze KOÇAK
Aysun KAHRAMAN
Feride YILMAZ
Kadir ŞEN
Kenan KABAK
Hatice ÇALIŞ ERDEN
Uğur KABAK
Hülya ÇETİN
Mevlüt Serkan YILDIZ
Esra DEMİRKAN
Mustafa ALTUNTAŞ
Nurşen SARIAYDIN
Fehmi Gökhan TEKÇE
Oğuzhan SÖZEN
Gülbent YEŞİLDAĞ
Ebru UÇAR

TEKNİSYEN

Zafer AKŞİT